Tu będziemy / Convention venue

Miejsce konferencji: Szkoła Podstawowa nr 29 im. Jana Matejki ul. Dembowskiego 12, 30-540 Kraków.

Mapa Plenerowa z przydatnymi informacjami (ważne miejsca, restauracje, muzea, komunikacja, itp.):

Convention venue: Elementary School no. 29, Dembowskiego Street number 12, 30-540 Kraków.

Convention map with useful information (important places, restaurants, museums, transport, etc.):