Książka Plenerowa / Convention book

W tym roku również planujemy wydanie książki plenerowej. Prosimy o przesłanie diagramu jednego z Twoich modeli origami związanych w pewien sposób z tematem przewodnim Pleneru. Książka zostanie wydrukowana w ok. 150 egzemplarzach i będzie sprzedawana uczestnikom Pleneru (po specjalnej niskiej cenie) oraz w późniejszym terminie (jeśli jakieś egzemplarze pozostaną niesprzedane). Cały dochód ze sprzedaży pokryje koszty organizacji konwencji. Każdy autor otrzyma bezpłatny egzemplarz książki konwentowej. Prosimy o nadsyłanie diagramów do 15 kwietnia na adres red. naczelnej książki Haliny (Haligami) Rosciszewskiej-Narloch haligami@o2.pl

We plan to publish a convention book this year too. Would you be so kind to send us a diagram of one of your creations related in some way to the leading theme, to be printed in the convention book. The book will be printed in ca. 150 copies and it will be sold to convention participants (at special low price) and later (if any copies left unsold). All proceeds from sale will cover the convention organization cost. Every author will receive a free copy of the convention book. Please send your diagram till 15th of April to the editor of the convention book Halina (Haligami) Rosciszewska-Narloch haligami@o2.pl